(PL&XH) - Sau khi điều tra, làm rõ, UBND cùng CA phường Phúc Lợi xác định, chủ nhân 12 ngôi mộ trên là của dòng họ Hà. Dòng họ này vốn sinh sống trong phường Phúc Lợi, nhưng không thuộc 3 tổ dân phố trên.