Facebook là một mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay. Ngoài những tính năng vượt trội so với nhiều mạng xã hội khác, Facebook còn cho phép bạn liên kết tài khoản trên Facebook với các ID khác, điều này có nghĩa là nếu bạn thực hiện đăng nhập vào một ID được liên kết, bạn sẽ tự động đăng nhập vào tài khoản Facebook. Bạn có thể liên kết tài khoản Facebook với Google, Yahoo , MySpace hoặc những Open ID khác

Để liên kết với các ID khác, bạn mở trang thiết lập tài khoản ( Nhấn vào Account trên góc trên bên phải và chọn Account Settings) Kế đó bạn xem các tùy chọn liên kết tài khoản tại hộp Linked Accounts, chọn tài khoản bạn mà bạn muốn liên kết và bấm vào nút Link New Account Một cửa sổ popup sẽ hiện ra, bạn chọn nhấn chọn tùy chọn Remember this approval và nhấn vào nút Allow để đồng ý kết nối. Một khi bạn đã cho phép các tài khoản khác được kết nối với tài khoản Facebook của bạn thì những tài khoản này sẽ hiển thị trong danh sách các tài khoản liên kết. Kể từ bây giờ mỗi khi bạn đăng nhập vào tài khoản liên kết (Yahoo, Google...), ngay sau đó trình duyệt sẽ tự động đăng nhập vào tải khoản Facebook của bạn một cách nhanh chóng. Theo Life Rocks 2.0