Facebook là một mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay. Ngoài những tính năng vượt trội so với nhiều mạng xã hội khác, Facebook còn cho phép bạn liên kết tài khoản trên Facebook với các ID khác, điều này có nghĩa là nếu bạn thực hiện đăng nhập vào một ID được liên kết, bạn sẽ tự động đăng nhập vào tài khoản Facebook. Bạn có thể liên kết tài khoản Facebook với Google, Yahoo , MySpace hoặc những Open ID khác