Năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khẳng định vững chắc vị thế là tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân và NLĐ. Bước sang năm mới 2014, tổ chức CĐ trên quê hương Đất Tổ đặt ra nhiều kỳ vọng lớn lao, trong đó đặc biệt chú trọng tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.