Cúp tứ hùng U19 quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 10/1/2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh.