Co.opmart tại TPHCM phục vụ từ mùng 2 - mùng 5 Tết, bán từ sáng tới trưa. Big C mở cửa từ mùng 3 tết, bán cả ngày.