Thư giãn cuối tuần với các vở kịch tại một số sân khấu kịch TPHCM.