Chỉ còn 3 ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2011 sẽ chính thức bắt đầu. Năm 2011 vẫn giữ nguyên 3 đợt thi.