QĐND - Đang lãnh đạo tái thiết đất nước sau chiến tranh, chính quyền mới ở Li-bi lại phải đối mặt với nguy cơ đất nước bị chia cắt. Mới đây, khoảng 3000 thủ lĩnh bộ lạc và một phe cánh chính trị ở miền Đông Li-bi nhóm họp tại Ben-ga-di (Benghazi) đã tuyên bố thành lập khu vực tự trị Xi-rê-nai-ca (Cyrenaica), nơi được coi là rốn dầu của Li-bi. Vùng lãnh thổ này trải dài từ thành phố duyên hải miền Trung Xơ-tê tới biên giới phía Đông giáp Ai Cập. Các thủ lĩnh bộ lạc và chính trị cũng đồng thời yêu cầu đưa Li-bi trở lại chế độ nhà nước liên bang như trước đây theo Hiến pháp năm 1951.