Ở thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhiều môn thể thao mới lạ, độc đáo ra đời, đặc biệt là những môn thể thao mạo hiểm, nhiều thách thức, đòi hỏi sự kiên nhẫn, dũng cảm của người tham gia