Vị trí smartphone có pin "khủng" nhất dành cho DROID RAZR MAXX và DROID RAZR MAXX HD của Motorola (3300 mAh) đã bị smartphone P770 của Lenovo giành lấy khi có dung lượng đến 3500 mAh.