Lê Hoàng Nam đã “tàng hình” thành thương binh, ở nhà tình nghĩa, thay tên đổi họ, đánh tráo địa chỉ… nhưng vẫn không thoát “lưới trời”.