Cô là diễn viên hiếm hoi được đánh giá là vượt qua cả phiên bản gốc.