(Dân trí) – Theo Sở Giao thông Vận tải, hiện thành phố còn tồn tại 24 điểm đen tại nạn giao thông nguy hiểm. Sở đang lên kế hoạch xóa bỏ 24 điểm đen này và cố gắng hạn chế phát sinh các điểm đen mới.