Anh có lấy em không? Lấy anh rồi em có bớt cô đơn và bớt khổ không? Tôi hỏi anh như thế và anh chỉ im lặng. Anh còn mang dã tâm đánh đổi tôi để lấy những ham muốn khác…