Lee Min Ho thừa nhận mình có chơi trong một sòng bạc nhỏ của nhà hàng.