PN - Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của HS-SV còn quy định HS-SV từ trung cấp chuyên nghiệp đến ĐH phải mặc lễ phục khi nhận bằng tốt nghiệp.