Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng Hội CCB Việt Nam tròn 20 tuổi, biểu dương những thành tích, cống hiến to lớn và bước trưởng thành, tiến bộ của Hội CCB Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị các cấp hội cần tiếp tục động viên mạnh mẽ hơn nữa phong trào CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng Hội thực sự xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là cơ sở...