Năm nào cũng vậy, đêm 14/1 âm lịch Đền Trần ( Nam Định) tổ chức lễ khai ấn. Đây là thời điểm khách thập phương đổ về cầu lộc, cầu tài. Lễ khai ấn đầu xuân tại Đền Trần đã trở thành một sinh hoạt văn hóa, tâm linh thu hút hàng vạn nhân dân, du khách.