QĐND - Ngày 18-8, tại thị trấn Tơ-Viêng (huyện Tây Giang, Quảng Nam) đã diễn ra lễ hội “Mừng lúa mới”.