Trước thực trạng tệ nạn mại dâm diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo. Một số người cho rằng, xã hội cần có góc nhìn tích cực và không nên chỉ biết lên án bản thân những người tham gia vào hoạt động mại dâm.