Nhiều người đang sử dụng chiêu trò dùng ngoại hình không ưa nhìn, đánh vào tâm lý của cư dân mạng, lợi dụng số đông để câu like, tăng follow.