Đứng trước vành móng ngựa Vũ Văn Thùy và Trần Hùng Hải đều không thể ngờ đến một kết cục như ngày hôm nay.