Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp (DN) ở Sóc Trăng nhận được bản kế hoạch phối hợp thực tập phương án chữa cháy từ tay đại úy Nguyễn Thế Phượng, Đội phó Đội phòng cháy chữa cháy (PCCC) thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Sóc Trăng. Thực ra, đây là cách “móc túi” DN của ông “đội phó”.