- Lắp ghép mô hình, nhà cửa, cây cối... phục vụ công tác giảng dạy môn an toàn giao thông, môn toán... trong chương trình tiểu học là ý tưởng của thầy giáo Nguyễn Đức Quân, trường tiểu học Nghĩa Kỳ, xã Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương.