TP - Thời gian qua, Tiền Phong cùng nhiều tờ báo T.Ư và Hà Nội liên tục có bài điều tra về các sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đền bù và tái định cư ở huyện Thạch Thất - Hà Nội.