Lao động - Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Điện tử Canon Việt Nam: 'Tâm thư viết tay gửi toàn thể cán bộ, công nhân lao động'

Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Điện tử Canon Việt Nam: 'Tâm thư viết tay gửi toàn thể cán bộ, công nhân lao động'

Lao Động Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Điện tử Canon Việt Nam: 'Tâm thư viết tay gửi toàn thể cán bộ, công nhân lao động'

Trò chuyện với Thảo, kiểu tư duy “làm Công đoàn thường là người có tuổi” sẽ bị…đánh bật. Sinh năm 1984 nhưng Đậu Lê Thảo được anh chị em công nhân tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành...

Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn: Phải tin tưởng & tận dụng sức trẻ của cán bộ Công đoàn

Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn: Phải tin tưởng & tận dụng sức trẻ của cán bộ Công đoàn

Lao Động Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn: Phải tin tưởng & tận dụng sức trẻ của cán bộ Công đoàn

Đàn ông 40 tuổi trở thành lãnh đạo giờ không hiếm nữa. Nhưng mới 40 tuổi đã là lãnh đạo của tổ chức duy nhất đại diện cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động ở một...

Sớm tập trung thực hiện các chương trình, nhiệm vụ ngay sau Tết

Sớm tập trung thực hiện các chương trình, nhiệm vụ ngay sau Tết

LĐTĐ Sớm tập trung thực hiện các chương trình, nhiệm vụ ngay sau Tết

Đó là tinh thần chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố tại văn bản số 90/LĐLĐ do Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Thanh Đà đã ký ban hành.

LĐLĐ Lạng Sơn: Chỉ đạo tổ chức hoạt động về an toàn vệ sinh lao động

Lao Động LĐLĐ Lạng Sơn: Chỉ đạo tổ chức hoạt động về an toàn vệ sinh lao động

LĐLĐ Hà Nội: Yêu cầu cán bộ, đoàn viên không đi lễ hội trong giờ hành chính

Lao Động LĐLĐ Hà Nội: Yêu cầu cán bộ, đoàn viên không đi lễ hội trong giờ hành chính

Vững tin vào người đồng hành

Vững tin vào người đồng hành

NLĐ Vững tin vào người đồng hành

Phải làm sao để khi quyền lợi bị xâm phạm, người lao động tìm đến tổ chức Công đoàn trước tiên để được bảo vệ.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty TNHH Sung Woo Vina: Anh cán bộ Công đoàn đầu chuyền

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty TNHH Sung Woo Vina: Anh cán bộ Công đoàn đầu chuyền

Lao Động Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty TNHH Sung Woo Vina: Anh cán bộ Công đoàn đầu chuyền

Chúng tôi biết Lê Văn Huân từ cuộc thi “Thực hiện tốt quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bền vững” thuộc một Dự án do Báo Lao...

CĐ Công nghiệp Hóa chất VN: 91% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh

Lao Động CĐ Công nghiệp Hóa chất VN: 91% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh

Ngay từ đầu năm, BCH CĐ đã hướng dẫn CĐCS các nội dung, tiêu chí xây dựng CĐCS vững mạnh theo các loại hình đơn vị (hành chính sự nghiệp, TNHH một thành viên, cổ phần…). Kết quả,...