Hơn 300 người lao động tại Công ty TNHH Sao Đại Hùng (Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), cùng BCH Công đoàn cơ sở của Công ty này chính thức làm đơn Khởi kiện đến TAND tỉnh Khánh Hòa để đòi gần 4 tỷ đồng tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng vụ kiện đang bị “đùn đẩy” giữa các cơ quan có thẩm quyền.