Miếng bánh thị phần được chia đều cho các "ông lớn" càng làm cuộc chơi trở nên gay cấn.