KTĐT - Làng Vạn Phúc nằm ven bờ sông Nhuệ đã nổi tiếng với nghề dệt lâu đời. Trước Cách mạng Tháng Tám, làng thuộc phủ Hoài Đức, nay thuộc thị xã Hà Đông (Hà Nội).