Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) từng được biết đến như một làng nghề nuôi cá cảnh nổi tiếng nhất đất Bắc với hầu hết các hộ gia đình bám nghề kiếm sống. Tuy nhiên trong thời hiện tại không còn nhiều hộ có thể sống bằng nghề nuôi cá cảnh truyền thống.