Không hô khẩu hiệu, không phát động phong trào một cách chung chung, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ CAND ở mỗi tỉnh, thành phố trong cả nước đã tùy thuộc vào đặc thù để xây dựng các kế hoạch hành động thiết thực, hiệu quả, phát huy tối đa vai trò, tố chất của nữ giới trong việc nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn, đồng thời giữ vững hạnh phúc gia đình.