(VOV) - Tính đến thời điểm này, đã có gần 180 trường Đại học công bố điểm thi Đại học. Theo đó, thủ khoa các trường Đại học cũng đã lần lượt “lộ diện”.