TP - Ngày 10/9, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt cho biết đã nghiên cứu, sản xuất thành công hàng ngàn hộp thiết bị bộ tiêu bản nhiễm sắc thể (NST) người bình thường và bất thường.