Nhiều cô thường đi lên từ chân thư ký hoặc trợ lý. Sau khi đột ngột nghỉ việc, các cô có được một căn hộ, một khoản tiền và... ngoan ngoãn chấp nhận “đứng sau cánh gà”