ICTnews - Theo lưu ý của Ban tổ chức quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU 43, là tác giả bức thư, học sinh phải hết sức chủ động trong cách trình bày suy nghĩ, cảm xúc của chính mình và cố gắng diễn đạt vấn đề một cách thuyết phục nhất.