(Tinh yeu gioi tinh) - Khi chia tay, bạn không nên hy vọng và níu kéo, ngược lại, hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp đang đợi bạn ở tương lai.