Làm thế nào để tham gia "Trẻ em luôn đúng"?

VTV - 

Lam the nao de tham gia 'Tre em luon dung'?

Quý khán giả quan tâm và muốn trở thành người chơi trong chương trình "Trẻ em luôn đúng", hãy làm theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Thành lập đội chơi gồm 4 thành viên trên 25 tuổi, có quan hệ quen biết, đồng nghiệp, anh chị em... với nhau. Trong đó có 1 đội trưởng (ghi rõ trong bản đăng ký) để chương trình liên hệ.

- Bước 2: Hoàn thành bản đăng ký (theo mẫu)

- Bước 3: Gửi Bản đăng ký về chương trình theo 1 trong 2 cách:

Gửi qua bưu điện: Chương trình “Trẻ em luôn đúng"

VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam

43 Nguyễn Chí Thanh – Ba Đình – Hà Nội

Gửi qua email: Địa chỉ email: treemluondung@vtv.vn

Hoặc: treemluondung@vtv.gov.vn

Đối với thư gửi qua đường bưu điện, chương trình chỉ phản hồi khi người đăng ký cung cấp địa chỉ email. Đối với thư gửi vào địa chỉ email, chương trình sẽ phản hồi ngay khi nhận được thư.

- Bước 4 (chỉ dành cho những đội chơi đã qua vòng sơ loại hồ sơ đăng ký): Chương trình liên hệ để phỏng vấn trực tiếp (đối với các đội chơi ở Hà Nội) hoặc phỏng vấn qua điện thoại (đối với các đội chơi ở ngoài Hà Nội)

- Bước 5: Nhận thông báo kết quả phỏng vấn từ chương trình qua điện thoại.

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRẺ EM LUÔN ĐÚNG

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Ảnh thành viên

số 1

BAN THỂ THAO-GIẢI TRÍ-TTKT

Số Hồ sơ:

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

TRẺ EM LUÔN ĐÚNG

Họ và tên người chơi 1:…………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................

Giới tính: …………………………………………………………………………………

Số CMND.................................Ngày cấp:..........................Nơi cấp:.....................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................................................................

Email:……………………………………………………………………………………....

Trình độ văn hóa ...................................................................................................................

Nghề nghiệp:.........................................................................................................................

Cơ quan công tác: .................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan......................................................................................................................

Khả năng nổi trội của bản thân: ............................................................................................

Sở thích: ................................................................................................................................

Vài lời giới thiệu về bản thân: ..............................................................................................

Lý do tham dự chương trình ..............................................................................................

Ký tên

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Ảnh thành viên

số 2

BAN THỂ THAO-GIẢI TRÍ-TTKT

Số Hồ sơ:

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

TRẺ EM LUÔN ĐÚNG

Họ và tên người chơi 2:…………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................

Giới tính: …………………………………………………………………………………

Số CMND.................................Ngày cấp:..........................Nơi cấp:.....................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................................................................

Email:………………………………………………………………………………………

Trình độ văn hóa ...................................................................................................................

Nghề nghiệp:.........................................................................................................................

Cơ quan công tác: .................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan......................................................................................................................

Khả năng nổi trội của bản thân: ............................................................................................

Sở thích: ................................................................................................................................

Vài lời giới thiệu về bản thân: ..............................................................................................

Lý do tham dự chương trình ..............................................................................................

Ký tên

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Ảnh thành viên

số 3

BAN THỂ THAO-GIẢI TRÍ-TTKT

Số Hồ sơ:

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

TRẺ EM LUÔN ĐÚNG

Họ và tên người chơi 3:…………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................

Giới tính: …………………………………………………………………………………

Số CMND.................................Ngày cấp:..........................Nơi cấp:.....................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................................................................

Email:……………………………………………………………………………………

Trình độ văn hóa ...................................................................................................................

Nghề nghiệp:.........................................................................................................................

Cơ quan công tác: .................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan......................................................................................................................

Khả năng nổi trội của bản thân: ............................................................................................

Sở thích: ................................................................................................................................

Vài lời giới thiệu về bản thân: ..............................................................................................

Lý do tham dự chương trình ..............................................................................................

Ký tên

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Ảnh thành viên

số 4

BAN THỂ THAO-GIẢI TRÍ-TTKT

Số Hồ sơ:

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

TRẺ EM LUÔN ĐÚNG

Họ và tên người chơi 4:…………………………………………………………………….

Ngày, tháng, nămsinh:.............................................................................................................

Giới tính: …………………………………………………………………………………

Số CMND.................................Ngày cấp:..........................Nơi cấp:.....................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................................................................

Email:……………………………………………………………………………………

Trình độ văn hóa ...................................................................................................................

Nghề nghiệp:.........................................................................................................................

Cơ quan công tác: .................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan......................................................................................................................

Khả năng nổi trội của bản thân: ............................................................................................

Sở thích: ................................................................................................................................

Vài lời giới thiệu về bản thân: ..............................................................................................

Lý do tham dự chương trình ..............................................................................................

Ký tên

Tác giả : PV

Ý kiến bạn đọc (0)

Tin mới