Làm thế nào để nhận biết được mật ong thật? Lê Minh Hoàng, Ứng Hòa, Hà Nội.