Phụ nữ thường muốn mình ở trong tình thế bị động hơn là chủ động, nhiều hơn so với một ham muốn bản năng.