Hix, thực sự mình thấy băn khoăn và nhiều suy tư quá, lẽ nào giới tính thật của mình là... les!