U xơ tuyến vú là một loại u được coi là lành tính, có nguồn gốc từ các tế bào của mô liên kết tại vú tạo nên. U hay gặp ở những phụ nữ trẻ khoảng từ 20 đến 25 tuổi, nhưng có khi gặp ở con gái mới 13 tuổi.