TTO - Câu hỏi đang được lãnh đạo Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn trả lời trong buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 22-11-2010 tại tòa soạn Tuổi Trẻ Online.