(AloBacsi) - Nhiều bạn đọc muốn áp dụng những cách lưu truyền trong dân gian về ăn uống, tính ngày để mong sinh được con trai.