(VnMedia) - Tôi chúng sống với một người phụ nữ và có con gần 3 tuổi năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Nay tôi muốn làm giấy khai sinh cho cháu theo hộ khẩu của tôi cháu có được không? Xin cho biết thủ tục làm giấy khai sinh cho cháu?