Ông Lê Tân Phong - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai cho biết: Cây chuối ghép mô là loại cây trồng mới có tính ưu việt so với giống địa phương bởi sau vụ thu hoạch giữ lại một cây con khỏe nhất cho vụ tiếp theo và giữ lại cây mẹ để cung cấp nước dự trữ cho cây con. Như vậy mỗi năm thu 1 vụ và trong 3 năm liên tục mới phải thay gốc mới. Với năng suất trung bình từ 54 - 60 tấn/ha, giá bán từ 6.000 - 12.000 đồng/kg trừ chi phí mỗi ha chuối cho thu lãi gần 150 triệu đồng. Đây là nguồn thu không nhỏ đối với nông dân. Đầu ra cho sản phẩm được chủ đầu tư bao tiêu nên bà con yên tâm sản xuất.