Thu nhập khoảng 40 triệu đồng/năm chỉ với 2 công đất được xem là một thành công lớn đối với nông dân vùng đất phèn mặn ven biển Ba Tri (Bến Tre). Đặc biệt hơn, người trồng không phải tốn nhiều tiền đầu tư hay công sức để chăm sóc.