Gia đình ông Huỳnh Văn Thi, ấp Hiệp Hoàng, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, Bình Phước trồng hỗn hợp giữa cây trôm và cây tiêu cho thu nhập cao.