(VOH) - TP Hồ Chí Minh là một điểm đến đón tiếp hơn một nữa tổng số du khách quốc tế tham quan du lịch Việt Nam hàng năm, hầu hết các tour du lịch đều thiết kế chương trình tham quan du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (City Tour) qua đó có thể giới thiệu một cách khái quát về đất nước con người Việt Nam trong giai đoạn đổi mới xây dựng và phát triển.