GiadinhNet - Công văn của Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở sản khoa trên địa bàn không sử dụng Misoprostol gây chuyển dạ trên thai phụ đủ tháng và thai sống vì nguy cơ vỡ tử cung, suy thai.