(AloBacsi) - Tuy không tập thể dục nhiều nhưng em vẫn vận động cơ thể sau khi ăn, không hiểu sao vòng bụng của em vẫn to.